Imate vprašanje? Potrebujete ponudbo? Stopite v stik!

POVPRAŠEVANJE

PGD – PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja. Za PGD načrt strojnih inštalacij, je potrebno izdelati izračune za določitev vseh priključkov  in izračune toplotnih izgub in dobitkov. Določi se vsa oprema in sistemi. Izdela se izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izkaz toplotnih karakteristik stavbe in elaborat URE. Grafični del zajemajo načrti priključkov na infrastrukturo, načrti inštalacij (osnovne sheme razporeditve sistemov in naprav s prikazom njihove medsebojne povezave in prikaz njihovega priključevanja na infrastrukturo) in tiste tehnološke opreme s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev. Podrobnejšo vsebino in način izdelave načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo projekta za gradbeno dovoljenje, določa Pravilnik o projektni dokumentaciji.