Imate vprašanje? Potrebujete ponudbo? Stopite v stik!

POVPRAŠEVANJE

IDP – IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje V idejnem projektu strojni projektant opiše vse glavne značilnosti sistemov, določi priključke in priloži načrte priključkov, če je to potrebno. Podrobnejšo vsebino in način izdelave načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo idejnega projekta, določa Pravilnik o projektni dokumentaciji.